Hur man Förbereder sig Mentalt för Högskoleprovet


Att förbereda sig mentalt för Högskoleprovet är otroligt viktigt för att minska stressen som du kan uppleva inför provet och samtidigt ge dig själv bästa möjliga förutsättningar för att lyckas väl.

Högskoleprovet erbjuder en möjlighet att komma in på din drömutbildning trots att dina betyg kanske inte räcker till och med det sagt är det mycket på spel när man sätter sig för att göra provet och vill prestera så bra som möjligt. Därför är det inte konstigt att många känner sig väldigt stressade inför högskoleprovet. Samtidigt är väldigt mycket av detta mentalt och därför går det att göra någonting åt det, bara man vet hur man gör.

I denna artikel ska vi därför dela med oss av våra bästa tips för hur du förbereder dig mentalt inför högskoleprovet och ger dig själv de bästa förutsättningarna för att lyckas. Vi alla vet att alltför mycket stress kan leda till koncentrationssvårigheter och negativt påverka din fömåga att tänka. Viss nivå av stress kan vara bra för att göra dig alert men för mycket stress kan ha negativt konsekvenser, inklusive när du ska sätta dig ner och göra ett prov såsom högskoleprovet.

Högskoleprovet omfattar flera delar som testar kritiska färdigheter inom områden som svenska, matematik och engelska. För att bemästra dessa delar behöver man inte bara teknisk kompetens utan även en stark mental förberedelse för att kunna hantera stress, bibehålla fokus och bygga självförtroende.

Om Högskoleprovet

Högskoleprovet är ett nationellt prov som anordnas två gånger per år och som syftar till att testa kunskaper som är viktiga i alla högskoleutbildningar och därmed deras förmåga att klara av högre studier. Högskoleprovet är helt frivilligt men det ökar dina chanser att komma in på populära utbildningar då resultatet från högskoleprovet gör att du deltar i flera urvalsgrupper i antagningen till högskolan utöver antagningsgruppen som går på betygen. Detta är särskilt viktigt om dina betyg inte är tillräckligt bra för att konkurrera vid antagningen. Ett bra resultat från högskoleprovet ger dig då möjligheten att komma in på din drömutbildning trots att betygen inte räcker till.

För att du ska kunna förbereda dig mentalt så bra som möjligt är det viktigt att förstå provets delar och hur det är uppbyggt.

Ett högskoleprov består av totalt 8 delprov som är ämnade att testa dina kunskaper inom olika områden. Totalt består provet av 160 uppgifter där 80 är kvantitativa (matematiska uppgifter som kräver logiskt tänkande) och 80 är verbala som är kopplade till texter, ord och läsförståelse.

Provet är indelat i följande delar:

 • Kvantitativa delen (40+40 frågor)
 • Verbala delen (40+40 frågor)

Dessa delar testr i sin tur följande:

 • Matematik
 • Kvantitativa jämförelser
 • Diagram, tabeller och kartor
 • Kvantitativa resonemang
 • Ord och begrepp
 • Läsförståelse av svensk text
 • Engelsk läsförståelse
 • Meningskomplettering

För att optimera den mentala förberedelsen är det viktigt att först utvärdera var du står idag. Detta innebär att identifiera dina styrkor och områden där du kan förbättra dig. Detta kan göras genom att analysera provens delar och fråga dig själv vad du är bäst på och vad du skulle behöva träna lite extra på. Utifrån detta bör du skapa en studieplan som planerar hur du ska studera och vilka områden som du ska plugga extra på.

Skapa en Studieplan

Innan du börjar studera inför högskoleprovet är det viktigt att sätta klara och realistiska mål för dina förberedelser inför högskoleprovet. Sätt tydliga mål, både övergripande mål och delmål och anpassa din studieplan därefter. Målen bör vara specifika och mätbara så att du kan utvärdera dina framsteg på ett enkelt sätt.

Det är viktigt att fördela din studietid över alla delar av Högskoleprovet för att undvika att fokusera för mycket på ett specifikt område. Samtidigt vill du också lägga extra fokus på de områden där du inte är lika stark. När du pluggar bör du variera dina studiepass för att göra dem mer stimulerande och undvika att bli uttröttad. Ta regelbundna pauser för att undvika överansträngning och för att vässa ditt mentala välmående. Här är några steg att ta i beaktning:

 1. Fokusområden: Identifiera de områden som kräver mest uppmärksamhet och fördela din studietid proportionellt. Prioritera de områden där du har störst potential att förbättra dina resultat. Ett bra sätt att identifiera dessa områden är att göra gamla högskoleprov och se vilka delar du presterade bäst på respektive sämst.
 2. Tidsbegränsning: Kom ihåg att högskoleprovet är tidsbegränsat. Därför är det viktigt att förbereda dig på det faktum att det kan bli tidspress. Det bästa sättet att förbereda dig är att göra gamla högskoleprov och då göra det på tid. På så sätt kan du få en känsla för hur snabb du måste vara för att hinna med alla frågor på provet. Om du sätter dig ner för att göra det riktiga provet utan att ha förberett dig kan det annars bli väldigt stressigt när du inser att du måste snabba på för att hinna med alla frågor.
 3. Variera studiematerial: Använd olika typer av studiematerial såsom böcker, onlinekurser och provtest under dina förberedelser för att få en bred förståelse och exponering för olika typer av frågor.
 4. Självutvärdering: Planera regelbundna självutvärderingar för att mäta din framsteg och identifiera områden som kräver ytterligare uppmärksamhet. Anpassa din studieplan baserat på dessa utvärderingar.

Hantera Stress och Ångest

Som diskuterat tidigare är det helt naturligt att vara stressad inför högskoleprovet då det kan kännas som att mycket står på spel. Att lyckas väl på högskoleprovet kan trots allt göra skillnaden mellan att komma in på din drömutvildning eller att inte göra det.

Det kanske inte är möjligt att helt eliminera stressen men du kan däremot minimera den med rätta strategier och förberedelser.

Först och främst är det viktigt att acceptera att en viss grad av nervositet är normalt och kan till och med vara motiverande. Dock är det när stressen blir överväldigande och hämmar prestationen som det blir nödvändigt att ta itu med den.

Det första tipset för att minska stress är att använda dig av djupandningsövningar för att lugna nervsystemet och minska stressnivåerna. En lugn andning kan vara väldigt effektivt för att känna dig mer i balans och minska stress.

En annan metod är positivt tänkande vilket innebär att du fokuserar på positiva tankar och affirmationer. Byt ut negativa tankar med konstruktiva och självförtroendeförstärkande tankar. Detta kan skapa en mer positiv inställning och minska stressnivåerna.

Sist men inte minst vet vi att träning och motion kan ha väldigt positiva effekter på vår hälsa, både det mentala och det fysiska. Träning släpper endorfiner vilket förbättrar vårt humör och minskar stress. Av denna anledning är det viktigt att inkludera fysisk aktivitet i din vardag, särskilt under pluggtiden och inför provet.

Det finns många olika andningsövningar och tekniker du kan använda. En djup och långsam andning kan vara ett snabbt sätt att återfå kontroll över kroppens reaktioner. Ett annat sätt är att medvetet spänna och slappna av olika muskelgrupper. På så sätt du minska fysisk spänning och uppleva en känsla av avslappning.

Sist men inte minst, träna på att vara närvarande i nuet genom meditation och mindfulness. Dessa tekniker kan hjälpa dig att skapa mentalt fokus och minska distraktioner.

Positivt Mindset

Vikten av att tänka positivt bör inte underskattas, inklusive inför när du ska göra högskoleprovet. Faktum är att ett postivt mindset kan hjälpa dig att prestera bättre på högskoleprovet och dessutom minska stress, vilket går hand i hand med din prestation.

Positivt tänkande kan öka motivationen och dessutom skapa bättre förutsättningar för inlärning och prestation under prov-och pluggtiden.

En viktig del av detta är att idntifiera negativa tankar när de dyker upp. Ersätt självkritik med konstruktiva och uppmuntrande tankar för att skapa en mer positiv inställning.

Fortsättningsvis, istället för att enbart fokusera på det slutliga målet, lägg ditt fokus på små framsteg och prestationer under förberedelseperioden. Detta kan stärka självförtroendet och bidra till en positiv känsla av framsteg.

Sist men inte minst har vi visualiering. Detta är en teknik som ofta förbises men som kan vara väldigt värdefull under studietiden. Visualisering kan hjälpa dig att få ett positivt mindset och öka självförtroendet inför Högskoleprovet.

Bygga självförtroende

Att bygga ett starkt självförtroende är ett effektivt sätt att minska stress. Om du är självsäker och känner dig bekväm i att du kan det som du förväntas kunna har du ingen anledning att vara stressad. Med det sagt går goda förberedelser och kunskap hand i hand med stressnivån.

För att bygga ett starkt självförtroende inför Högskoleprovet är det också viktigt att identifiera dina personliga styrkor och fokusera på dessa, samtidigt som du aktivt arbetar för att vässa de kunskaper som behöver förbättras. Desto mer du pluggar och lär dig, desto starkare självförtroende kan du bygga, och desto tryggar kommer du att känna dig när det väl är dags för att göra högskoleprovet.

Ett annat bra sätt att bygga självförtroende är när du sätter upp mål som du sedan uppnår. Genom att göra detta bygger du självförtroende i din förmåga att klara av mål som du sätter upp. Se därför till att sätta upp mål som är utmanande men ändå realistiska. När du når små delmål kommer du att känna en stegvis ökning av självförtroendet vilket är avgörande för att bemästra Högskoleprovet.

Related Posts